Introductie

Contact


Email:
dirk.vrancken@chainconsult.be
Website: www.chainconsult.be 
  Interim Management


 
   
  Onze kracht ligt in het oplossen van tijdelijke managementproblemen. Zo hebben wij voor onze opdrachtgevers ingrijpende reorganisaties en fusies gerealiseerd, het rendement sterk verbeterd en/of nieuw strategisch beleid geïmplementeerd.  
   
  Meer informatie over deze dienst:  
  E-mail: dirk.vrancken@chainconsult.be  
  Project Management

 
   
  Wij hebben ervaring met complexe veranderings-processen. We kunnen sturen in instabiele omgeving en onder hoge druk. We gaan creatief om met deze processen. Naast planmatige aanpak spelen we ook in op de menselijke aspecten.
 
  Lees Meer  
  Meer informatie over deze dienst:  
  E-mail: dirk.vrancken@chainconsult.be  
  Consultancy

 
   
  Chain Consult concentreert zich op procesmanagement en meerbepaald op business process improvement. Wij treden op als (bege)leider, coördinator, coach en facilitator. Uw medewerkers worden zoveel als mogelijk bij het proces betrokken en dit met het oog op continue verbetering.  
  Lees Meer  
  Meer informatie over deze dienst:  
  E-mail: dirk.vrancken@chainconsult.be  
  Opleiding

 
   
  Opleiding is het middel om verandering te verantwoorden en te verduurzamen. Verandering is pas succesvol als de organisatiegenoten het nut ervan inzien. Elke opdracht en project kent zijn specifieke opleidingsnoden. Indien de klant dit wenst wordt er op maat een opleiding gegeven.
 
  Lees Meer  
  Meer informatie over deze dienst:  
  E-mail: dirk.vrancken@chainconsult.be  
 
Nederlands Français English